CART

PECA Multiband

Eenstapsproces (ontwikkelen en kleuren)

Vingersporen ontwikkeld met PECA Multiband zien er op het oog hetzelfde uit als wanneer ze met PECA Regular of vloeibare cyanoacrylaat ontwikkeld zouden zijn. Echter, de sporen fluoresceren na excitatie met licht in het bereik van ongeveer 365 nm tot 555 nm. Gebruik een filterbril en cameralens voor het bekijken en fotograferen van de ontwikkelde sporen afgestemd op het gebruikte licht voor excitatie.
Met PECA Multiband zichtbaar gemaakte vingerafdruk op een plastic bankbiljet.
Fluorescentie van de met PECA Multiband zichtbaar gemaakte vingerafdruk op een plastic bankbiljet.
Product #
Omschrijving
#
Toevoegen
 
 
B-83900
PECA Multiband, 20 gram
 
Noodzakelijke apparatuur
 
Voor het ppdampen met PECA (polyethylcyanoacrylaat) is een opdampkast nodig die uitgerust is met een verwarmingsplaat die in staat is een temperatuur van 230 °C te halen. De relatieve vochtigheid in de kast moet 80% kunnen halen. Een weegschaal is nodig om de PECA af te wegen.
Om alle mogelijkheden van de PECA Multiband te kunnen benutten is een forensische lichtbron nodig.

Algemene instructies voor de gebruiker

Stel de cyanokast zo in dat de verwarmingsplaat 230 °C bereikt in de opdampcyclus. Bij deze temperatuur depolymeriseert het PECA poeder tot het monomeer ethylcyanoacrylaat (vloeibare cyanoacrylaat). Aangezien het kookpunt van ethylcyanoacrylaat onder de 230 °C ligt (maar boven ca. 150 °C) wordt het PECA poeder bij deze temperatuur direct in cyanodamp omgezet.
De relatieve vochtigheid in de kast moet ingesteld worden op 80%. Als de kast het opdampen geheel automatisch kan doen moet de opdamptijd ingesteld worden op 20-25 minuten.

Weeg in een aluminum wegwerpschaaltje de benodigde hoeveelheid PECA af. Verspreid het poeder in het schaaltje zodat de laagdikte daarin zoveel mogelijk overal gelijk is.
Een richtlijn voor de benodigde hoeveelheid is 1,6 gram PECA per kubieke meter volume van de cyanokast. Voor Foster & Freeman kasten is dit:
- MVC1000 = 0,2 gram
- MVC3000 = 1 gram
- MVC5000 = 1,9 gram

Plaats de te bedampen voorwerpen in de kast en het schaaltje met poeder op de verwarmingsplaat.
Start het opdampproces. Als de opdamptijd niet ingesteld kan worden laat deze dan 20-25 minuten duren.

Na afloop van het opdampproces, wanneer de lucht in de kast weer vrij is van cyanoacrylaatdamp, kunnen de voorwerpen uit de kast gehaald worden. Deze zijn nu klaar voor inspectie al zullen de opgedampte afdrukken in het begin nog wat fragiel kunnen zijn. Behandel ze daarom voorzichtig.

Onderzoek op en fotograferen van zichtbaar gemaakte sporen

PECA Regular
Op dezelfde manier als met vloeibare cyanoacrylaatlijm zijn afdrukken zichtbaar geworden door polymerizatie van cyanoacrylaat op het spoor. Dit geeft bij voldoende afzetting zichtbaar witte sporen. Deze kunnen (het beste nadat de cyanoacrylaat nog een halve dag of zo de tijd heeft gehad om verder uit te harden) met kleuringsvloeistoffen als Basic Yellow 40, Ardrox en dergelijke behandeld worden.

PECA Multiband (eenstapsproces)
Vingersporen die ontwikkeld zijn met PECA Multiband (PECA Regular gemengd met dimethylaminokaneelaldehyde) zijn voor het oog niet anders dan wanneer ze met vloeibare cyanoacrylaat of PECA Regular opgedampt zouden zijn. Vingerafdrukken ontwikkeld met PECA Multiband vertonen echter een fluorescentie over een breed golflengtegebied tussen UV (365 nm) en 555 nm. De benodigde filterbril en cameralens voor het bekijken en fotograferen van de ontwikkelde sporen is afhankelijk van de voor de excitatie gebruikte golflengte licht.

PECA en Gellifters

Sporen ontwikkeld met PECA Regular of PECA Multiband kunnen net als met sporen ontwikkeld met vloeibare cyanoacrylaat opgenomen worden met zwarte folie. Hierdoor wordt het spoor vrijgemaakt van de achtergrond en kan het, meestal zwakke, opgenomen spoor door de zwarte achtergrond van de folie sterk belicht worden waardoor toch een uitstekend beeld verkregen kan worden. Uiteraard heeft het opnemen van cyanosporen op gebogen oppervlakken het voordeel dat het gemakkelijker gefotografeerd kan worden.
Ook een nabehandeling met een cyanoacrylaat kleuringsvloeistof is nog steeds mogelijk na gebruik van PECA Regular of Multiband.