CART

Cyanoacrylaat opdampen

De damp van cyanoacrylaat heeft de neiging om op een voorwerp sneller te polymeriseren (witte aanslag) op de plaats waar zich een vingerafdruk bevindt dan op de rest van een oppervlak. De effectiviteit van het proces is afhankelijk van de ouderdom en de omstandigheden waaronder deze is bewaard en van de manier waarop opgedampt wordt.
 
Voor optimale opdamping is een vrij hoge relatieve vochtigheid (rond 80%) ideaal. Zwakke sporen en sporen op niet-contrasterende ondergronden kunnen (beter) zichtbaar gemaakt worden door gebruik te maken van speciale kleuringsvloeistoffen.
 
Opdampen met cyanoacrylaat is een bijzonder effectief proces gebleken, speciaal op oppervlakken die minder geschikt zijn voor vingerafdrukkenpoeders (bijvoorbeeld plastics).