CART

Gentiaanviolet - Basic Violet 3

Gentiaanviolet (ook wel bekend als kristalviolet en Basic Violet 3) is een kleuringsmiddel dat door de vettige componenten of huidcellen in een vingerafdruk geabsorbeerd kan worden, waarbij deze paars kleurt (de kleurstof is kristalviolet). Het wordt vooral gebruikt voor de kleefzijde van tapes, etiketten e.d. maar ook wel op andere, niet-absorberende oppervlakken. De kleuring van de vingerafdrukken is vaak maar heel licht. Voor de kleefzijde van tapes zijn poeders in een detergentoplossing vaak effectiever gebleken dan gentiaanviolet voor het zichtbaar maken van vingerafdrukken.
 
Achtergrondkleuring kan een probleem zijn, vooral als het oppervlak wat poreus is. Kristalviolet fluoresceert in het diep-rode tot infrarode gedeelte van het spectrum wat gebruikt kan worden voor het zichtbaar maken van zwakke afdrukken (het wordt ook wel gebruikt in ballpointinkten).
 
Het gebruik van de gentiaanvioletoplossing is niet ingewikkeld, maar door de phenol (zeer giftig!) die in de oplossingen aanwezig is, moet er heel voorzichtig mee gewerkt worden. Phenol wordt ook door de huid opgenomen, zelfs uit verdunde oplossingen. Met afval en gemorste oplossing moet dan ook goed opgepast worden.
 
Gentiaanviolet wordt geleverd als een geconcentreerde oplosssing op ethanolbasis, die voor gebruik verdund moet worden met water (15-30 maal; zie de gebruiksaanwijzing.
Product #
Omschrijving
#
Toevoegen
 
 
B-81000
Gentiaanviolet, geconcentreerde oplossing (op ethanolbasis), 50 ml in een glazen flesje.
 
B-81100
Kristalviolet, kleurstof, 25 gram in een glazen potje.
 

Bereiden van gentiaanvioletoplossingen

Waarom een geconcentreerde oplossing?

De werkoplossing van gentiaanviolet is niet stabiel. Na verloop van tijd kristalliseren de stoffen die in de oplossing aanwezig zijn namelijk weer uit. Daarom is het noodzakelijk steeds een verse werkoplossing te maken, door het verdunnen van de geleverde geconcentreerde oplossing op ethanolbasis (art. nr. B-81000). Voor de verdunning dient gedestilleerd of gedemineraliseerd (demi) water gebruikt te worden.
De geconcentreerde oplossing is, in tegenstelling tot de werkoplossing, onbeperkt houdbaar.

Verdunningsvoorschrift

  1. Maak een bekerglas of een ander vaatje goed schoon (bijvoorbeeld met water en zeep) en neem het daarna af met papier bevochtigd met ethanol (of spiritus). Spoel het bekerglas daarna om met ethanol (of spiritus).
  2. Neem (bijvoorbeeld met een plastic pipet C-78000) 1 ml van de geconcentreerde oplossing uit het flesje en breng dit in het bekerglas.
  3. Verdun de geconcentreerde oplossing met water door, terwijl het bekerglas omgezwenkt wordt, langzaam 15 tot 30 ml water bij te voegen. Terwijl langzaam water bijgevoegd wordt, verschijnt er een goudkleurige film op het oppervlak van de oplossing. Deze dient weer te verdwijnen bij verder toevoegen van water.
  4. Als de film na het toevoegen van 30 ml water niet verdwenen is, dient de oplossing weggegooid te worden en de stappen 1 t/m 3 herhaald te worden. Het bereiden van de de verdunde oplossing kan moeilijk zijn.

Als de oplossing met een goudkleurige film op het oppervlak gebruikt zou worden, kan het te onderzoeken objekt vlekken van te sterk gekleurde plekken krijgen.

Als meer werkoplossing nodig is, dient meer geconcentreerde oplossing in stap 2 gebruikt te worden. Wanneer meer dan 100 ml werkoplossing nodig is, is het aanbevelenswaardig deze hoeveelheid een aantal malen in kleine hoeveelheden aan te maken, totdat voldoende werkoplossing is verkregen.

Veiligheidsvoorschiften

Gebruik altijd goede, chemicaliënbestendige handschoenen en een veiligheidsbril. Vermijd ten allen tijde beroering van de huid door de geconcentreerde oplossing of de verdunde oplossing. Vermijd ook dat papier of kleding of iets dergelijks, verontreinigd met de gentiaanvioletoplossing met de onbeschermde huid (bijvoorbeeld door aanraken met de handen) in aanraking komt.

Fenol, één van de stoffen aanwezig in de geconcentreerde oplossing, is zeer giftig voor de mens en wordt zeer snel via de huid (ook uit verdunde oplossingen) opgenomen. Fenol is verder blaartrekkend.

Als de oplossing in aanraking komt met de huid, dient deze langdurig en uitgebreid met veel water gespoeld te worden. Eventueel kunnen resten fenol uit de huid worden verwijderd met een mengsel van polyethyleenglycol en ethanol (70:30).