CART

Amido Black

Amido Black (Acid Black 1) is een kleurstof die eiwitten, zoals aanwezig in bloed, blauw-zwart kan kleuren. Amido Black wordt zowel op methanol basis als op water- en water/ethanol/azijnzuurbasis geleverd. Amido Black in methanol kleurt sterker, maar is door de giftigheid van de methanol ook gevaarlijker.
 
De formulering van CAST (The Centre for Applied Science and Technology - was onderdeel van de Home Office, nu DSTL - UK) die is gebaseerd op water/ethanol/azijnzuur kleurt net zo goed als die op methanol-basis. Zeker voor gebruik op een PD (bijvoorbeeld schoensporen in bloed) is daarom de Amido Black op water/ethanol/azijnzuur- of waterbasis (kleurt minder sterk) aan te raden.
 
Bij gebruik van Amido Black op poreuze of semi-poreuze oppervlakken zal het waarschijnlijk enige achtergrondkleuring geven. Amido Black fluoresceert niet.
Product #
Omschrijving
#
Toevoegen
 
 
B-89500
Amido Black set, op waterbasis bestaande uit Amido Black kleurstofoplossing (500 ml) en fixeer voor bloedsporen (500 ml).
 
B-89501
Amido Black set, op methanolbasis bestaande uit Amido Black kleurstofoplossing (500 ml op MeOH basis) en fixeer voor bloedsporen (500 ml, waterbasis).
 
B-88300
Amido Black kleurstofoplossing, 500 ml. water/ethanol/azijnzuurbasis
 
B-89400
Amido Black poeder, 25 g in een bruin glazen pot
 
Fixeer voor bloed
B-89700
Bloodfix. Fixeeroplossing voor sporen in bloed (2%-ige 5-sulfosalicylzuur in water). In sproeiflacon, 500 ml
 
B-89701
Fixeeroplossing voor sporen in bloed (2%-ige 5-sulfosalicylzuur in water). In sproeiflacon, 100 ml
 

Op wat voor oppervlakken kan het gebruikt worden

Amido Black (Acid Black 1) is een blauwzwarte kleurstof die in verschillende formuleringen wordt gebruikt op zowel niet-, als semi-poreuze en poreuze oppervlakken voor het kleuren van sporen in bloed.
De formuleringen die wij aanbieden zijn gebaseerd op:

  • methanol
  • water/citroenzuur
  • water, ethanol en azijnzuur [1]

Die op methanolbasis is de oudste (sinds de jaren 70 volgens ref. 1), die op water/ethanol met azijnzuurbasis de nieuwste ([1], 2000). De CAST manual [2] beveelt aan om zowel Amido Black als Acid Violet 17 te testen op een klein stukje van een item met een poreus of semi-poreus karakter, weg van de plaats waar een spoor vermoed wordt, om te zien welke van de twee de minste achtergrondkleuring veroorzaakt.
Amido Black kan niet gebruikt worden na kleuring met Acid Yellow 7 [ref. 2, pag. 5-AD2]. Het kleurt dan veel minder sterk dan Acid Violet 17.

Voor het gebruik van Amido Black, om het even welke formulering gebruikt wordt, moeten de bloedsporen eerst gefixeerd worden om doorlopen van het spoor (verlies van details) te voorkomen.

Fixeren van bloedsporen

Fixeren kan gedaan worden met een 2%-ige oplossing van 5-sulfosalicylzur in water (20-23 gram in 1 liter demi-water of gedestilleerd water). Om er zeker van te zijn dat het bloedspoor goed gefixeerd is bevelen wij de volgende methode aan die gebruik maakt van absorberend papier (zoals filtreerpapier, tissues, papieren handdoeken) en een spuitfles met sulfosalicylzuuroplossing.

Neem een droog stuk absorberend papier dat groot genoeg om het te fixeren spoor te bedekken. Houd het papier boven het spoor, parallel met het oppervlak en laat dan één zijde van het papier op het oppervlak vallen (bijvoorbeeld een korte zijde als het een schoenspoor betreft). Doordrenk dit deel met fixeeroplossing over de gehele zijde, dit deel fungeert nu als een soortement anker.

Maak het gehele papier nu nat met de spuitfles, vanaf de kant die al op/langs het spoor ligt en laat het natte deel steeds op het spoor zakken. Dit voorkomt zoveel mogelijk dat luchtbellen tussen het papier en het spoor komen. Werk rustig (het papier zet uit wanneer het nat wordt) en als het spoor schuin ligt in het verticale vlak (of zo gehouden kan worden) begin dan aan de hoge kant en werk naar beneden.

Wanneer het natte papier het gehele spoor bedekt, laat het dan 5 minuten liggen. Wanneer het bloed een dikke laag is langer (dieper liggende lagen worden mogelijk niet gefixeerd!). Verwijder daarna het papier. Op het spoor achtergebleven fixatief kan met water weggespoeld worden, maar dat is niet noodzakelijk.
Wanneer het bloed relatief vers is zal een kleurverschil van donkerrood naar donkerbruin opgetreden zijn.

Werkwijze voor het kleuren

Als het spoor eenmaal gefixeerd is kan het gekleurd worden met de Amido Black-oplossing. Gebruik een spuitfles of sproeiflacon om de kleurstofoplossing aan te brengen. Met vingerafdrukken kan een pipet gebruikt worden of met een voorwerp van niet al te grote afmetingen door onderdompelen in een container/bad met kleurstofoplossing.

Het gebruik van een sproeiflacon heeft t.o.v. het gebruik van een spuitfles het nadeel dat er methanol of ethanoldamp (afhankelijk welke formulering gebruikt wordt) in de lucht zal komen. Dit is in geval van methanol schadelijk voor de gezondheid. Ook is het gebruik van een stofmasker om het inademen van de sproeinevel te voorkomen aan te raden.
Nadat de kleurstofoplossing is opgebracht laat het dan circa 3 minuten in contact met het spoor. Spoel daarna het oppervlak met hetzelfde mengsel als gebruikt voor de kleurstofoplossing.
Methanol/azijnzuur in geval van de methanol-formulering, water of water met azijn of citroenzuur in geval van de formulering op waterbasis en water/ethanol/azijnzuur in geval van de formulering op die basis. Voor de formulering op basis van methanol/azijnzuur is er nog een tweede spoeloplossing: een 5%-ige azijnzuuroplossing (water/azijn).

Als de afdrukken op de vloer zitten kan de spoeloplossing ook weggezogen worden met een waterstofzuiger. Absorberend papier zoals toegepast bij het fixeren, kan ook gebruikt worden om de vloeistof op te vangen. Wegblazen van de oplossingen met een luchtstraal is ook nog een optie.

Afnemen

Met Amido Black gekleurde afdrukken fluoresceren niet, ook niet na afname met met witte folie. Met liften van de sporen kunnen achtergronden en/of achtergrondfluoresentie geëlimineerd worden.

Voordat begonnen kan worden met het afnemen van het spoor (op een niet-poreus oppervlak) met een witte gellifter moet het helemaal droog zijn. Zorg er absoluut voor dat er geen luchtbellen tussen de folie en het spoor komen te zitten bij het opbrengen van de folie. Laat de folie een behoorlijk lange tijd liggen, in de orde van 15 minuten. Fotograferen van de opgenomen sporen moet binnen een paar uur gebeuren. De kleurstof zal namelijk langzaam in alle richtingen door de folie gaan diffunderen. Het spoor verliest daardoor aan scherpte.
Afnemen van het spoor kan meerdere keren gedaan worden, al of niet met tussendoor opnieuw kleuren. In belangrijke zaken is het aan te raden om het afnemen en kleuren meerdere keren te proberen.

Veiligheid

Amido Black poeder is irriterend voor de huid, ogen en luchtwegen en kan het ernstig oogletsel/oogirritatie veroorzaken. In oplossing is er natuurlijk geen gevaar meer voor de luchtwegen maar oogbescherming is zeker aan te raden. Afhankelijk van de formulering is er wel gevaar voor de dampen (niet bij de Amido Black oplossing op water/citroenzuurbasis). De methanolformulering kan eigenlijk alleen in een zuurkast gebruikt worden. Op een PD is de methanoldamp te gevaarlijk. De werkoplossingen en spoeloplossing gebaseerd op het water-ethanol mengsel zal bij normaal gebruik geen schadelijke dampen vormen, al kan de azijngeur irritant zijn. Bij het gebruik van grote hoeveelheden of wanneer de temperatuur hoog genoeg is kan bij onvoldoende ventilatie een potentieel explosief ethanol-lucht mengsel gevormd worden. Verder kleuren de Amido Black-oplossingen de huid en kleding. Gebruik van handschoenen is dus noodzakelijk (nitrilhandschoenen bij de methanolformulering).

5-Sulfosalicylzuurpoeder is gekenmerkt als een irritante stof, maar de 2%-ige oplossing is geen gevaarlijk mengsel. Gezien het fixerende effect op bloed adviseren wij echter toch om bij gebruik handschoenen (nitril-, vinyl- of latexhandschoenen voldoen) te dragen. Gebruik van een bril is ook geen slecht idee.

Vermijd het inademen van sproeinevels (aerosols). De fixeeroplossing geeft overigens geen dampen af. Na ieder gebruik van fixeer, kleurstof- of spoeloplossing handen wassen, speciaal voordat gegeten of gedronken wordt.

Samenstelling van de oplossingen


Amido Black op methanolbasis

2 gram Amido Black
100 mlazijnzuur ("ijsazijn", 99%)
900 mlmethanol (98% of hoger)
--------
1000 ml werkoplossing


Gebruik bij voorkeur een erlenmeyer voor het aanmaken van de Amido Black-oplossing. De volgorde waarin methanol en azijnzuur worden toegevoegd aan de afgewogen hoeveelheid Amido Black-poeder is niet belangrijk. Los het op met behulp van een magneetroerder en een roervlo/roerboon (magneet overtrokken met PTFE). Het poeder lost langzaam op maar door de sterke kleur van de oplossing zal dat moeilijk te zien zijn. Neem voldoende tijd om het poeder de gelegenheid te geven op te lossen (een half uur bijvoorbeeld).


Voor de spoeloplossing op methanolbasis worden dezelfde hoeveelheden oplosmiddel als voor de werkoplossing gebruikt met weglating van het Amido Blackpoeder.
De tweede spoeloplossing (5%-ige azijn) wordt gemaakt door 50 ml ijsazijn te verdunnen met 950 ml gedemineraliseerd of gedestilleerd water.


Amido Black op water/ethanol/azijnzuur basis

1 gram Amido Black
50 mlazijnzuur ("ijsazijn", 99%)
250 mlethanol (98% of hoger)
700 mlgedemineraliseerd of gedestilleerd water
--------
1000 ml werkoplossing


Gebruik bij voorkeur een erlenmeyer voor het aanmaken van de Amido Black-oplossing. Voeg de oplosmiddelen en water toe aan de afgewogen hoeveelheid Amido Black-poeder (volgorde niet belangrijk) en los dit op met behulp van een magneetroerder en een roervlo/roerboon (magneet overtrokken met PTFE). Het poeder lost langzaam op maar door de sterke kleur van de oplossing zal dat moeilijk te zien zijn. Neem voldoende tijd om het poeder de gelegenheid te geven op te lossen.


Voor de spoeloplossing op water/ethanol/azijnzuurbasis worden dezelfde hoeveelheden oplosmiddel als voor de werkoplossing gebruikt met weglating van het Amido Blackpoeder.


Bloedfixeer

20-23 gram 5-sulfosalicylzuur, dihydraat
1000 mlgedemineraliseerd of gedestilleerd water
--------
1000 ml werkoplossing

Voeg de componenten bij elkaar in een beker of erlenmeyer/fles van voldoende grootte en meng totdat alles opgelost is. Gebruik van een magneetroerder met roerboon is aan te raden.

Referenties en voetnoten

[1] Sears, V.G.; Prizeman, T.M. "Enhancement of Fingerprints in Blood - Part 1: The Optimization of Amido Black" Journal of Forensic Identification 2000, Vol. 50, nr. 5, p. 470-480.
[2] Fingermark Visualisation Manual, Chapter 5.PD ISBN: 978-1-78246-234-7, Home Office, January 2014. Niet langer verkrijgbaar bij The Stationary Office.


Name: Amido Black 10B, Acid Black 1, Naphthol Blue Black, CI 20470, 4-Amino-5-hydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)-2,7-naphthaleendisulfonzuur dinatriumzout
CAS No.: 1064-48-8