CART

Acid Yellow 7

Toepassing: sporen in bloed op niet-poreuze oppervlakken.
 

Acid Yellow 7 (afkorting AY7) is een kleurstof uit de groep "Acid dyes". Deze groep "zure" kleurstoffen wordt meestal gebruikt voor het kleuren van textiel bij lage pH (zuur) en omdat ze hechten aan eiwitten is dat textiel meestal wol.


Deze hechting aan eiwitten is de eigenschap die Acid Yellow 7 geschikt maakt om bloed (dat eiwitten bevat) te kleuren.


Voor de forensische toepassing van Acid Yellow 7 wordt het gebruikt als oplossing in een mengsel van water, ethanol en azijnzuur. De oplossing kleurt bloedsporen geel wat voor het oog geen goed contrast heeft.


AY7 is een gevoelige kleurstof die echter niet geschikt is voor het gebruik op poreuze oppervlakken (sterke achtergrondkleuring). Omdat het een fluorescerende kleurstof is kan het gebruikt worden op donkere ondergronden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de fluorescende om een contrasterend beeld te krijgen.


Acid Yellow 7 wordt heel snel opgenomen door witte folie waarbij de fluorescentie van het gelifte spoor veel sterker is dan die van het spoor zelf.

Product #
Omschrijving
#
Toevoegen
 
 
B-88400
Acid Yellow 7 kleurstofoplossing, 500 ml. water/ethanol/azijnzuurbasis
 

Op wat voor oppervlakken kan het gebruikt worden

De kleurstof Acid Yellow 7, opgelost in een mengsel van water, ethanol en azijnzuur wordt gebruikt voor het kleuren van vinger- en schoenafdrukken in bloed [1]. Afdrukken in bloed kleuren geel na behandeling. Ze fluoresceren daarna onder blauw en blauwgroen licht. Het moet niet gebruikt worden op absorberende materialen zoals papier, karton, textiel, gipsplaat of vaste vloerbedekking. Het werkt erg goed op niet-absorberende ondergronden zoals linoleum, glas, geglazuurde tegels, geverfde opppervlakken en PVC-vloerbedekking.

In zijn algemeenheid moeten voor het kleuren sporen in bloed altijd gefixeerd worden om doorlopen van het spoor (verlies van details) te voorkomen. De enige uitzondering op deze regel is leucokristalviolet (LCV) omdat hier al fixatief (5-sulfosalicylzuur) in de oplossing zit. Echter wanneer mogelijk wordt dit toch aangeraden om het doorlopen van bloesporen zoveel als mogelijk is te voorkomen.

Fixeren van bloedsporen

Fixeren kan gedaan worden met een 2%-ige oplossing van 5-sulfosalicylzur in water (20-23 gram in 1 liter demi-water of gedestilleerd water). Om er zeker van te zijn dat het bloedspoor goed gefixeerd is bevelen wij de volgende methode aan die gebruik maakt van absorberend papier (zoals filtreerpapier, tissues, papieren handdoeken) en een spuitfles met sulfosalicylzuuroplossing.

Neem een droog stuk absorberend papier dat groot genoeg om het te fixeren spoor te bedekken. Houd het papier boven het spoor, parallel met het oppervlak en laat dan één zijde van het papier op het oppervlak vallen (bijvoorbeeld een korte zijde als het een schoenspoor betreft). Doordrenk dit deel met fixeeroplossing over de gehele zijde, dit deel fungeert nu als een soortement anker.

Maak het gehele papier nu nat met de spuitfles, vanaf de kant die al op/langs het spoor ligt en laat het natte deel steeds op het spoor zakken. Dit voorkomt zoveel mogelijk dat luchtbellen tussen het papier en het spoor komen. Werk rustig (het papier zet uit wanneer het nat wordt) en als het spoor schuin ligt in het verticale vlak (of zo gehouden kan worden) begin dan aan de hoge kant en werk naar beneden.

Wanneer het natte papier het gehele spoor bedekt, laat het dan minstens 3 minuten liggen. Wanneer het bloed een dikke laag is 5 minuten of langer. Verwijder daarna het papier. Op het spoor achtergebleven fixatief kan met water weggespoeld worden, maar dat is niet noodzakelijk.
Wanneer het bloed relatief vers is zal een kleurverschil van donkerrood naar donkerbruin opgetreden zijn.

Werkwijze voor het kleuren

Als het spoor eenmaal gefixeerd is kan het gekleurd worden met de Acid Yellow 7-oplossing. Gebruik een spuitfles of sproeiflacon om de kleurstofoplossing aan te brengen. Met vingerafdrukken kan een pipet gebruikt worden of met een voorwerp van niet al te grote afmetingen door onderdompelen in een container/bad met kleurstofoplossing.

Het gebruik van een sproeiflacon heeft t.o.v. het gebruik van een spuitfles het nadeel dat er meer ethanoldamp in de lucht zal komen. Ook is het gebruik van een stofmasker om het inademen van de sproeinevel te voorkomen aan te raden.
Nadat de kleurstofoplossing is opgebracht laat het dan 1-3 minuten in contact met het spoor. Spoel daarna het oppervlak met hetzelfde mengsel van water/ethanol/azijnzuur als gebruikt voor de kleurstofoplossing.

Water kan ook gebruikt worden voor het spoelen, maar zal een hogere achtergrondkleuring geven. Als de afdrukken op de vloer zitten kan de spoeloplossing ook weggezogen worden met een waterstofzuiger. Absorberend papier zoals toegepast bij het fixeren, kan ook gebruikt worden.

Afnemen en fluorescentie

Acid Yellow 7 kleurt niet alleen goed (al zal er vaak weinig contrastverbetering zijn), het heeft ook nog een speciale eigenschap: het fluoresceert. De aangekleurde sporen fluoresceren onder blauw en blauwgroen licht, al is deze fluorescentie vrij zwak. Voor het beste resultaat, waarbij achtergronden en fluorescentie van de achtergrond geëlimineerd worden is het afnemen van de sporen met witte BVDA folie.

Voordat begonnen kan worden met het afnemen van het spoor met een witte gellifter moet het helemaal droog zijn. Zorg er absoluut voor dat er geen luchtbellen tussen de folie en het spoor komen te zitten bij het opbrengen van de folie. Laat de folie dan een korte tijd liggen, circa één minuut. Fotografeer het opgenomen spoor binnen een paar uur, daar de kleurstof langzaam diffundeert over het oppervlak en de folie in. Het spoor verliest daardoor aan scherpte.
Afnemen van het spoor kan meerdere keren gedaan worden, al of niet met tussendoor opnieuw kleuren. In belangrijke zaken is het aan te raden om het afnemen en kleuren meerdere keren te proberen.

Fluorescentie wordt opgewekt met blauw en blauwgroen licht (400-490 nm) en is zelfs zichtbaar met het gebruik van lange-golf UV (365 nm). Het filter voor de lens is afhankelijk van de gebruikte golflengte om aan te stralen: helder (UV-filter) voor UV tot geel of licht-oranje voor hogere golflengtes.

Veiligheid

Acid Yellow 7 poeder is niet gekenmerkt als een gevaarlijke stof. Aangezien de werkoplossing gebaseerd is op een water-ethanol mengsel worden bij normaal gebruik geen schadelijke dampen gevormd, al kan de azijngeur irritant zijn. Bij het gebruik van grote hoeveelheden of wanneer de temperatuur hoog genoeg is kan bij onvoldoende ventilatie een potentieel explosief ethanol-lucht mengsel gevormd worden. Verder kleurt de Acid Yellow 7-oplossing de huid en kleding.

5-Sulfosalicylzuurpoeder is gekenmerkt als een irritante stof, maar de 2%-ige oplossing is geen gevaarlijk mengsel. Gezien het fixerende effect op bloed adviseren wij echter toch om bij gebruik handschoenen (nitril-, vinyl- of latexhandschoenen voldoen) te dragen. Gebruik van een bril is ook geen slecht idee.

Vermijd het inademen van sproeinevels (aerosols) en dampen van de fixeer, spoelvloeistof en Acid Yellow 7-oplossing. Vermijd evenzo contact met de oplossing en het Acid Yellow 7-poeder. Na ieder gebruik handen wassen, speciaal voordat gegeten of gedronken wordt.

Samenstelling van de oplossingen


Acid Yellow 7

1 gram  Acid Yellow 7-poeder
50 ml azijnzuur ("ijsazijn", 99%)
250 ml ethanol (98% of hoger)
700 ml gedemineraliseerd of gedestilleerd water 
--------  
1000 ml  werkoplossing

Gebruik bij voorkeur een erlenmeyer voor het aanmaken van de Acid Yellow 7-oplossing. Voeg eerst water toe aan de afgewogen hoeveelheid Acid Yellow 7-poeder en los dit op door zwenken of met behulp van een magneetroerder en een roervlo/roerboon (magneet overtrokken met PTFE). Het poeder lost makkelijk op in water. Voeg daarna de ethanol en azijnzuur toe (de volgorde is niet belangrijk, er zullen wat kleurveranderingen zichtbaar zijn).


Bloedfixeer

20-23 grams  
5-sulfosalicylzuur, dihydraat
1000 mlgedemineraliseerd of gedestilleerd water
--------
1000 ml werkoplossing

Voeg de componenten bij elkaar in een beker of erlenmeyer/fles van voldoende grootte en meng totdat alles opgelost is. Gebruik van een magneetroerder met roerboon is aan te raden.


Spoeloplossing

50 mlazijnzuur ("ijsazijn", 99%)
250 mlethanol (98% of hoger)
700 mlgedemineraliseerd of gedestilleerd water
--------
1000 ml   spoeloplossing

Referenties en voetnoten

[1] Sears, V.G.; Butcher, C.P.G.; Fitzgerald, L.A. "Enhancement of Fingerprints in Blood, Part 3: Reactive Techniques, Acid Yellow 7, and Process Sequences." Journal of Forensic Identification 2005, Vol. 55, nr. 6, p. 741-763.Naam:
Acid Yellow 7 (CI 56205), 6-Amino-2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-(4-methylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-5-sulfonzuur natriumzout
CAS Nr.: 2391-30-2