BVDA - Compacte UV-koffer D-5000
CART

Compacte UV-koffer

Deze compacte uitrusting is bedoeld voor het opzetten van dievenvallen. Ze bevat een UV-lamp met langegolf-UV (365 nm, netvoeding) en een assortiment UV-poeders en UV-pasta's. Voor het opbrengen van de poeders zijn een viertal kwasten in een aluminium container (uitdraaibaar) aanwezig.
Product #
Omschrijving
#
Toevoegen
 
 
D-5000
Compacte UV-koffer D-5000
 

D - 10000 1   Langegolf UV-lamp (365 nm) op netvoeding (230V)
D - 21000 1 UV-bril
D - 30000 1 Potje fluorescerende poeder groen, 20 g
D - 33000 1 Potje fluorescerende poeder oranje, 20 g
D - 40000 1 Fluorescerende stift groen
D - 41000 1 Fluorescerende stift geel
D - 43000 1 Fluorescerende stift oranje
D - 50000 1 Potje fluorescerende pasta groen, 20 ml
D - 51000 1 Potje fluorescerende pasta geel, 20 ml
D - 53000 1 Potje fluorescerende pasta oranje, 20 ml
D - 71000 1 Potje pyoktanine geel, 20 g
D - 72000 1 Potje rhodamine, 20 g
D - 81000 1 Potje zilvernitraatpasta, 20 ml
D - 90000  4 Kwast in houder voor dievenvang-, fluopoeders
D - 91000 3 Houders voor fluorstiften (doorsnede 10 mm)
D - 93500 1 UV-fluorescerende viltstift