BVDA - Cyanoacrylaat (vloeistof)
CART

Cyanoacrylaat vloeistof

De damp van cyanoacrylaat heeft de neiging om op een voorwerp sneller te polymeriseren (witte aanslag) op de plaats waar zich een vingerafdruk bevindt dan op de rest van een oppervlak. De effectiviteit van het proces is afhankelijk van de ouderdom en de omstandigheden waaronder deze is bewaard en van de manier waarop opgedampt wordt.
 
Voor optimale opdamping is een vrij hoge relatieve vochtigheid (rond 80%) ideaal. Zwakke sporen en sporen op niet-contrasterende ondergronden kunnen (beter) zichtbaar gemaakt worden door gebruik te maken van speciale kleuringsvloeistoffen.
 
Het opnemen van opgedampte sporen met zwarte folie is heel effectief gebleken voor het vastleggen ervan. Zelfs zwakke sporen kunnen op deze manier zichtbaar gemaakt worden en gefotografeerd worden, of gescand met de GLScan. Zie bijvoorbeeld het onderstaande voorbeeld van twee vingerafdrukken ontwikkeld op een koffiepak en opgenomen met zwarte folie.

Opdampen met cyanoacrylaat is een bijzonder effectief proces gebleken, speciaal op oppervlakken die minder geschikt zijn voor vingerafdrukkenpoeders (bijvoorbeeld plastics).
BVDA cyanoacrylaat vloeistof is speciaal geformuleerd voor het opdampen van vingerafdrukken zodat het in plaats van snel uit te harden (vast worden in het verwamringsbakje) zoveel mogelijk of geheel verdampt.
Product #
Omschrijving
#
Toevoegen
 
 
B-83000
Cyanoacrylaat voor opdampen, 50 ml
 


Flesjes cyanoacrylaat (ethylcyanoacrylaat), 50 ml.