Home page BVDA HomeHomeKontaktKontaktProizvodiProizvodi
O namaPretragaPretragaInformacije o proizvodima
Biološki tragovi
Hemastiks
Gore i dole: Hemastiks
Primer upotrebe Hemastiksa

Istraživanje i identifikacija krvi

Za brzo otkrivanje tragova krvi u mrljama na nekom predmetu, odeći, sedištima u autu i sl. može da se koristi nekoliko testova. Oni funkcionišu na principu reakcija boja u prisustvu krvi. Ti testovi, pak, ne razlikuju ljudsku i životinjsku krv. Moguće je da dođe i do greške.

Kod upotrebe Hemastiksa, na mrlju se prvo stavi kap vode. Posle kratkog vremena (potrebno je da se krv rastvori) reaktivna površina na jednom kraju trake dolazi u kontakt sa vodom. Zelena boja površine testa pokazuje prisustvo krvi.
 

Perokstezmo
Gore i dole: Perokstezmo
Primer upotrebe Perokstezma
Luminol set F-30000

Sa Perokstezmom, materijal koji se testira prvo se pokvasi vodom ili fiziološkim rastvorom. Posle natapanja od 1 minut, test traka se onda nanese na vlažnu površinu. Plava boja ukazuje na prisustvo peroksidaze, enzima koga ima u krvi.

Kat. Br. F-82300
Hemastiks, pakovanje od 50 testova (8 cm duge trake sa reaktivnim delom od 5 x 5 mm na kraju).

Kat. Br. M-40900
Perokstezmo, pakovano po 25 testova. Test papiri od 15x30 mm su stavljena između lepljive trake i plastične podloge.
 

Za pronalaženje tragova krvi, na primer napolju ili u prostoriji koja je bila čišćenja, veoma je koristan luminol. Tri rastvora iz ovog seta se mešaju pre upotrebe i rastvaraju sa 700 ml destilovane vode kako bi se dobilo 1 litar radnog rastvora.
Radni rastvor, koji se može koristiti nekoliko sati posle mešanja, poprska se sprejem po površini koja treba da se ispita.

Tragovi krvi, čak i oni rastvoreni, izazivaju luminol i vodonik peroksid iz rastvora da reaguju jedan sa drugim. U ovoj reakciji oslobađa se belo zelena svetlost. Reakcija traje nekoliko minuta i može se čak i fotografisati u potpunom mraku, ili snimiti na video traku uz pomoć pojačivača svetlosti - opreme za noćna snimanja.
Tragovi krvi se razlivaju pod uticajem ovog rastvora.

F-30000
Luminol set, tri rastvora na bazi vode, ukupno za 1 litar rastvora spremnog za upotrebu posle mešanja i rastvaranja sa vodom.