Home page BVDA HomeHomeKontaktKontaktProizvodiProizvodi
O namaPretragaPretragaInformacije o proizvodima
Učitajte katalog
Učitajte katalog u PDF formatu

Naš katalog na srpskom jeziku postoji i u pdf formatu (Acrobat 4.0!) i može biti učitan sa ovog sajta. Za lakše učitavanje, katalog je podeljen u četiri dela od po 1,4 MB ili manje (ukupno: 5 MB).

Linkovi u pdf dokumentima (sadržaj u prvom delu i indeks u poslednjem delu) mogu se iskoristiti za direktnu vezu sa jednim od četiri dela (pod uslovom da ste ih sve učitali i stavili u isti direktorijum/folder).

PDF dokumenti mogu biti čitani i odštampani besplatnim Acrobat Reader® (verzija 4.0 ili noviji) programom, koga možete učitati sa mnogih kompjuterskih platformi i na mnogim jezicima, na Adobe® websajtu.
 


Ime dokumenta 

Sadržaj 
SR_1A.pdf (1,4 MB) PDF icon Sadržaj, strana 1-22 za sekciju 1 (Istraživanje nevidljivih otisaka prstiju)  
SR_1B_3.pdf (1,2 MB) PDF icon Strana 23-27 za sekciju 1 (Istraživanje nevidljivih otisaka prstiju)
Sekcija 2 (Uzimanje otisaka prstiju i stopala)
Sekcija 3 (Istraživanje otisaka stopala i točkova)
 
SR_4_9.pdf (1 MB) PDF icon Sekcija 4 (Istraživanje tragova alata)
Sekcija 5 (Istraživanje mikro tragova)
Sekcija 6 (Biološki tragovi)
Sekcija 7 (Post mortem istraga)
Sekcija 8 (Istraživanje ultravioletnom svetlošću)
Sekcija 9 (Istraživanje narkotika)
 
SR_10_17.pdf (1,2 MB) PDF icon Sekcija 10 (Obeležavanje i označavanje)
Sekcija 11 (Fotografsko identifikovanje)
Sekcija 12 (Lupe)
Sekcija 13 (Materijal za pakovanje)
Sekcija 14 (Lična zaštita)
Sekcija 15 (Alati i instrumenti)
Sekcija 16 (Specijalna oprema)
Sekcija 17 (Razno)
Indeks
 
Get Acrobat Reader