Home page HomeContactProducten
NieuwsNieuwsZoekProductinformatieProductinformatie
Productinformatie
Bereiden van gentiaanvioletoplossingen

Toepassing

Vingerafdruk op de kleefzijde van plakband, ontwikkeld met gentiaanvioletGentiaanviolet is een kleuringsmiddel dat door de vettige componenten in een vingerafdruk geabsorbeerd kan worden, waarbij deze paars kleurt (de kleurstof is kristalviolet). Het wordt vooral gebruikt voor de kleefzijde van tapes, etiketten e.d. De kleuring van de vingerafdrukken is vaak maar heel licht.

Waarom een geconcentreerde oplossing?

De werkoplossing van gentiaanviolet is niet stabiel. Na verloop van tijd kristalliseren de stoffen die in de oplossing aanwezig zijn namelijk weer uit. Daarom is het noodzakelijk steeds een verse werkoplossing te maken, door het verdunnen van de geleverde geconcentreerde oplossing op ethanolbasis (art. nr. B-81000). Voor de verdunning dient gedestilleerd of gedemineraliseerd (demi) water gebruikt te worden.
De geconcentreerde oplossing is, in tegenstelling tot de werkoplossing, onbeperkt houdbaar.

Verdunningsvoorschrift

  1. Maak een bekerglas of een ander vaatje goed schoon (bijvoorbeeld met water en zeep) en neem het daarna af met papier bevochtigd met ethanol (of spiritus). Spoel het bekerglas daarna om met ethanol (of spiritus).
  2. Neem (bijvoorbeeld met een plastic pipet C-78000) 1 ml van de geconcentreerde oplossing uit het flesje en breng dit in het bekerglas.
  3. Verdun de geconcentreerde oplossing met water door, terwijl het bekerglas omgezwenkt wordt, langzaam 15 tot 30 ml water bij te voegen. Terwijl langzaam water bijgevoegd wordt, verschijnt er een goudkleurige film op het oppervlak van de oplossing. Deze dient weer te verdwijnen bij verder toevoegen van water.
  4. Als de film na het toevoegen van 30 ml water niet verdwenen is, dient de oplossing weggegooid te worden en de stappen 1 t/m 3 herhaald te worden. Het bereiden van de de verdunde oplossing kan moeilijk zijn.

Als de oplossing met een goudkleurige film op het oppervlak gebruikt zou worden, kan het te onderzoeken objekt vlekken van te sterk gekleurde plekken krijgen.

Als meer werkoplossing nodig is, dient meer geconcentreerde oplossing in stap 2 gebruikt te worden. Wanneer meer dan 100 ml werkoplossing nodig is, is het aanbevelenswaardig deze hoeveelheid een aantal malen in kleine hoeveelheden aan te maken, totdat voldoende werkoplossing is verkregen.

Veiligheidsvoorschiften

Gebruik altijd goede, chemicaliënbestendige handschoenen en een veiligheidsbril. Vermijd ten allen tijde beroering van de huid door de geconcentreerde oplossing of de verdunde oplossing. Vermijd ook dat papier of kleding of iets dergelijks, verontreinigd met de gentiaanvioletoplossing met de onbeschermde huid (bijvoorbeeld door aanraken met de handen) in aanraking komt.

Fenol, één van de stoffen aanwezig in de geconcentreerde oplossing, is zeer giftig voor de mens en wordt zeer snel via de huid (ook uit verdunde oplossingen) opgenomen. Fenol is verder blaartrekkend.

Als de oplossing in aanraking komt met de huid, dient deze langdurig en uitgebreid met veel water gespoeld te worden. Eventueel kunnen resten fenol uit de huid worden verwijderd met een mengsel van polyethyleenglycol en ethanol (70:30).