Home page HomeContactProducten
NieuwsNieuwsZoekProductinformatieProductinformatie
Productinformatie

Acid Yellow 7


Op wat voor oppervlakken kan het gebruikt worden

De kleurstof Acid Yellow 7, opgelost in een mengsel van water, ethanol en azijnzuur wordt gebruikt voor het kleuren van vinger- en schoenafdrukken in bloed [1]. Afdrukken in bloed kleuren geel na behandeling. Ze fluoresceren daarna onder blauw en blauwgroen licht. Het moet niet gebruikt worden op absorberende materialen zoals papier, karton, textiel, gipsplaat of vaste vloerbedekking. Het werkt erg goed op niet-absorberende ondergronden zoals linoleum, glas, geglazuurde tegels, geverfde opppervlakken en PVC-vloerbedekking.

Voordat het spoor gekleurd wordt moet het eerst gefixeerd worden om uitlopen van het bloed (verlies van detail) te voorkomen. In zijn algemeenheid wordt een spoor in bloed altijd gefixeerd voor gebruik van de kleurstofoplossing, met uitzondering van Leucokristalviolet dat van zichzelf al fixeer bevat (en zelfs dan is het mogelijk aan te raden om eerst fixeer te gebruiken).

Fixeren van bloedsporen

Fixeren kan gedaan worden met een 2%-ige oplossing van 5-sulfosalicylzur in water (20-23 gram in 1 liter demi-water of gedestilleerd water). Om er zeker van te zijn dat het bloedspoor goed gefixeerd is bevelen wij de volgende methode aan die gebruik maakt van absorberend papier (zoals filtreerpapier, tissues, papieren handdoeken) en een spuitfles met sulfosalicylzuuroplossing.

Neem een droog stuk absorberend papier dat groot genoeg om het te fixeren spoor te bedekken. Houd het papier boven het spoor, parallel met het oppervlak en laat dan één zijde van het papier op het oppervlak vallen (bijvoorbeeld een korte zijde als het een schoenspoor betreft). Doordrenk dit deel met fixeeroplossing over de gehele zijde, dit deel fungeert nu als een soortement anker.

Maak het gehele papier nu nat met de spuitfles, vanaf de kant die al op/langs het spoor ligt en laat het natte deel steeds op het spoor zakken. Dit voorkomt zoveel mogelijk dat luchtbellen tussen het papier en het spoor komen. Werk rustig en als het spoor schuin ligt in het verticale vlak (of zo gehouden kan worden) begin dan aan de hoge kant en werk naar beneden.

Wanneer het natte papier het gehele spoor bedekt laat het dan minstens 3 minuten liggen. Wanneer het bloed een dikke laag is 5 minuten of langer. Verwijder daarna het papier. Op het spoor achtergebleven fixatief kan met water weggespoeld worden, maar dat is niet noodzakelijk. Wanneer het bloed relatief vers is zal een kleurverschil van donkerrood naar donkerbruin opgetreden zijn.

Werkwijze voor het kleuren

Als het spoor eenmaal gefixeerd is kan het gekleurd worden met de Acid Yellow 7-oplossing. Gebruik een spuitfles of sproeiflacon om de kleurstofoplossing aan te brengen. Met vingerafdrukken kan een pipet gebruikt worden of met een voorwerp van niet al te grote afmetingen door onderdompelen in een container/bad met kleurstofoplossing.

Het gebruik van een sproeiflacon heeft t.o.v. het gebruik van een spuitfles het nadeel dat er meer ethanoldamp in de lucht zal komen. Ook is het gebruik van een stofmasker om het inademen van de sproeinevel te voorkomen aan te raden.
Nadat de kleurstofoplossing is opgebracht laat het dan 1-3 minuten in contact met het spoor. Spoel daarna het oppervlak met hetzelfde mengsel van water/ethanol/azijnzuur als gebruikt voor de kleurstofoplossing.

Water kan ook gebruikt worden voor het spoelen, maar zal een hogere achtergrondkleuring geven. Als de afdrukken op de vloer zitten kan de spoeloplossing ook weggezogen worden met een waterstofzuiger. Absorberend papier zoals toegepast bij het fixeren, kan ook gebruikt worden.

Afnemen en fluorescentie

Acid Yellow 7 kleurt niet alleen goed, het heeft ook nog een speciale eigenschap: het fluoresceert. De aangekleurde sporen fluoresceren onder blauw en blauwgroen licht, al is deze fluorescentie vrij zwak. Voor het beste resultaat, waarbij achtergronden en fluorescentie van de achtergrond geëlimineerd worden is het afnemen van de sporen met witte BVDA folie.

Voordat begonnen kan worden met het afnemen van het spoor met een witte gellifter moet het helemaal droog zijn. Zorg er absoluut voor dat er geen luchtbellen tussen de folie en het spoor komen te zitten bij het opbrengen van de folie. Laat de folie dan een korte tijd liggen, circa één minuut. Fotografeer het opgenomen spoor binnen een paar uur, daar de kleurstof langzaam diffundeert over het oppervlak en de folie in. Het spoor verliest daardoor aan scherpte. Afnemen van het spoor kan meerdere keren gedaan worden, al of niet met tussendoor opnieuw kleuren. In belangrijke zaken is het aan te raden om het afnemen en kleuren meerdere keren te proberen.

Fluorescentie wordt opgewekt met blauw en blauwgroen licht (400-490 nm) en is zelfs zichtbaar met het gebruik van lange-golf UV (365 nm). Het filter voor de lens is afhankelijk van de gebruikte golflengte om aan te stralen: helder (UV-filter) voor UV tot geel of licht-oranje voor hogere golflengtes.

Schoenspoor in bloed op een parketvloer, behandeld met Acid Yellow 7
Schoenspoor in bloed op een parketvloer, behandeld met Acid Yellow 7 kleurstofoplossing.
Fluorescerend schoenspoor in bloed op een parketvloer, behandeld met Acid Yellow 7
Fluorescentie van het bloedspoor behandeld met Acid Yellow 7.
Fluorescentie van het bloedspoor behandeld met Acid Yellow 7, 2e lift
Afgenomen met een witte folie, fluorescentie onder blauwgroen licht (2e lift).

Structuurformule van Acid Yellow 7

Veiligheid

Acid Yellow 7 poeder is niet gekenmerkt als een gevaarlijke stof. Aangezien de werkoplossing gebaseerd is op een water-ethanol mengsel worden bij normaal gebruik geen schadelijke dampen gevormd, al kan de azijngeur irritant zijn. Bij het gebruik van grote hoeveelheden of wanneer de temperatuur hoog genoeg is kan bij onvoldoende ventilatie een potentieel explosief ethanol-lucht mengsel gevormd worden. Verder kleurt de Acid Yellow 7-oplossing de huid en kleding.

5-Sulfosalicylzuurpoeder is gekenmerkt als een irritante stof, maar de 2%-ige oplossing is geen gevaarlijke preparatie. Gezien het fixerende effect op bloed adviseren wij echter met nadruk om bij gebruik handschoenen (vinyl of latex voldoet) te dragen.

Vermijd het inademen van sproeinevels (aerosols) en dampen van de fixeer, spoelvloeistof en Acid Yellow 7-oplossing. Vermijd evenzo contact met de oplossing en het Acid Yellow 7-poeder. Na ieder gebruik handen wassen, speciaal voordat gegeten of gedronken wordt.

Samenstelling van de oplossingen

Acid Yellow 7

1 gram  Acid Yellow 7-poeder
50 ml azijnzuur ("ijsazijn", 99%)
250 ml ethanol (98% of hoger)
700 ml gedemineraliseerd of gedestilleerd water 
--------  
1000 ml  werkoplossing
  Gebruik bij voorbeeld een erlenmeyer voor het aanmaken van de Acid Yellow 7-oplossing. Voeg eerst water toe aan de afgewogen hoeveelheid Acid Yellow 7-poeder en los dit op door zwenken of met behulp van een magneetroerder en een roervlo/roerboon (magneet overtrokken met PTFE). Het poeder lost makkelijk op in water. Voeg daarna de ethanol en azijnzuur toe (de volgorde is niet belangrijk, er zullen wat kleurveranderingen zichtbaar zijn).

Bloedfixatief

20 gram  5-Sulfosalicylzuur-dihydraat 
1000 ml gedemineraliseerd of gedestilleerd water 
--------  
1000 ml  werkoplossing
  Voeg de componenten bij elkaar in een beker of erlenmeyer/fles van voldoende grootte en meng totdat alles opgelost is. Gebruik van een magneetroerder met roerboon wordt aangeraden.

Spoeloplossing

50 ml azijnzuur ("ijsazijn", 99%)
250 ml ethanol (98% of hoger)
700 ml gedemineraliseerd of gedestilleerd water 
--------  
1000 ml  spoeloplossing
   

Referenties en voetnoten

[1] Sears, V.G.; Butcher, C.P.G.; Fitzgerald, L.A. "Enhancement of Fingerprints in Blood, Part 3: Reactive Techniques, Acid Yellow 7, and Process Sequences." Journal of Forensic Identification 2005, Vol. 55, Nr. 6, blz. 741-763.