Home page BVDA HomeHomeKontaktKontaktProizvodiProizvodi
O namaPretragaPretragaInformacije o proizvodima
Specijalna oprema
GLScan (skener želatinskih folija)
GLScan (Gellifter scanner - skener želatinskih folija)
Otisak stopala na crnoj želatinskoj foliji, skeniran GLScan ured-ajemOtisak stopala na crnoj želatinskoj foliji, skeniran GLScan ured-ajem

Otisak stopala na crnoj želatinskoj foliji, skeniran GLScan ured-ajem.

GLSCAN

Digitalno fotografisanje uveliko ulazi u upotrebu kod policijskih institucija i centara za kriminalističku tehniku širom sveta. Digitalna fotografija ima mnogo prednosti nad klasičnom fotografijom: ušteda na potrošnom materijalu, razvijanje filma, prostor za arhiviranje i vreme. Rezultati su dostupni trenutno i ukoliko isti nisu zadovoljavajući, odmah se može načiniti nov snimak.
 
Ipak, postoji jedna mana: rezolucija pojedinih slika. U većini slučajeva, kao što su snimak jednog otiska prsta ili pregleda celog lica mesta, rezolucija je dovoljna za datu namenu. Problem se javlja kada treba da se fotografiše otisak stopala. Uvećanje ove vrste traga može rezultirati time da je dpi (tačaka po inču) rezolucija mala i neodgovarajuća za pravljenje poređenja.

Fotografisanjem folije dimezije 13x36 uz pomoć aparata od 5,2 megapiksela dobija se slika sa rezolucijom od 180 dpi.

Snimak načinjen:  rezolucija:
Digitalnim fotoaparatom
5,2 megapiksela
 
180 dpi
Klasičnim fotoaparatom
za 35mm film*
 
494 dpi
GLSCAN 1046 dpi
* NA OSNOVU 15 MILIONA SVETLOSNO OSETLJIVIH ZRNA PO NEGATIVU

Poređenje: aparat od 155 megapiksela bi bio potreban da snimi istu sliku sa rezolucijom od 1000 dpi.

Visoka rezolucija

Sa GLSCAN (Gellifter Scanner - skener želatinskih folija), tragovi dobijeni uz pomoć Želatinskih folija se snimaju u visokoj rezoluciji. GLSCAN je prvi sistem posebno dizajniran za digitalno beleženje tragova podignutih crnim Želatinskim folijama.
Način rada je tako jednostavan da i laici za fotografiju dobijaju odlične rezultate. GLSCAN čuva slike u visokoj rezoulciji od približno i ne manje od 1000 dpi. Ovako visoka rezolucija omogućava gledanje (na ekranu) ili štampanje jako uvećanih detalja.
Na 30" slika je uvećana oko 10 puta kada se gleda sa 100%.

Dimezije folija   veličina dokumenta
9 x 13 cm 23,7 MB
13 x 18 cm 39 MB
13 x 36 cm 86 MB
18 x 36 cm 114,6 MB

Savršena osvetljenost

GLSCAN je opremljen sa tri pojedinačna izvora svetlosti koji obezbeđuju ravnomernu osvetljenost cele Želatinske folije. Dva od ovih izvora su tu specijalno za crne Želatinske folije, daju svetlost visokog intenziteta i omogućavaju snimanje čak i najmanjih tragova. Želatinska folija je potpuno ravna na vakuumskom stolu dok traje skeniranje, kako bi se izbegle neželjene refleksije koje bi se pojavile zbog neravnina.

Netretirani otisak stopala na crnoj želatinskoj foliji, skeniran GLScan ured-ajem.

Netretirani otisak stopala na crnoj želatinskoj foliji, skeniran GLScan ured-ajem.


Rezultati bez distorzije

Distorzija (iskrivljenost) slike, takozvani riblje oko efekat, je ograničena na apsolutni minimum sa GLSCAN uređajem.
Vešto postavljeni visokokvalitetni objektivi obezbeđuju sliku koja nema iskrivljenost po x i y osi.

Pravi rezultati za kratko vreme

Na suprot klasičnoj fotografiji, kod koje se puno truda ulaže da se pronađe prava osvetljenost i vreme ekspozicije, razvije film i slično, GLSCAN je veoma efikasan. Otisak stopala se skenira za manje od 2,5 minuta. Slika se automatski čuva na čvrstom disku spojenog računara. Kad se instalira program za obradu slike, skenirana slika će biti otvorena upravo u programu za procenu i podešavanje/ uređivanje detalja.

Želatinska folija  Vreme skeniranja
9 x 13 cm     1 min, 10 sec
13 x 18 cm 1 min, 45 sec
13 x 36 cm 2 min, 25 sec
18 x 36 cm 2 min, 25 sec

Rad

GLSCAN radi u sprezi sa PC sa operativnim programom Windows. Komandni prozor na ekranu je dobro organizovan i lak za rukovanje, a omogućava izbor/selekciju dimenzije snimka, osvetljenje, da li će se tokom skeniranja koristiti vakuum, osetljivost aparata (nadoknada). Broj slučaja i objekta se može upisati u ime dokumenta (važno za arhiviranje). Dodatni podaci se takođe mogu uneti, kao što su mesto i datum/vreme uzimanja uzorka, što se čuva zajedno sa dokumentom - slikom (EXIF informacija u TIFF formatu).

Arhiviranje

GLSCAN snima skenirane slike automatski na čvrsti disk spojenog komjutera. Unosom novog broja slučaja, pravi se novi folder (poddirektorijum) sa brojem slučaja kao imenom. Svako ime slike kombinuje broj slučaja i broj predmeta sa "_ref" i "tif" ekstenzijom, npr. brojslučaja_brojpredmeta_ref.tif.
Ova "sirova" slika se čuva kao dokument koji može samo da se gleda ali ne i uređuje, a može se gledati kao negativ u klasičnoj fotografiji.

Isporuka

GLSCAN se isporučuje sa najsavremenijim kompjuterom (Windows) i 30" monitorom, GLSCAN softverom, vakuumskom pumpom i dva vakuum stola 13x18 cm širine (maksimalna dužina skeniranja 36 cm). Svaki vakuum sto je opremljen lenjirom sa obe strane, program za obradu slike nije uključen.

PDF-icon GLSCAN brošura (1,7 MB).