Home page BVDA HomeHomeKontaktKontaktProizvodiProizvodi
O namaPretragaPretragaInformacije o proizvodima
Istraživanje nevidljivih otisaka prstiju
NIN-PRINT, rastvor ninhidrina u spreju
Kanister od jedan i pet litara sa ninhidrinskim rastvorom

Reagensi za amino kiseline 1, 2, 3, 4

Kat. Br. B-78500
NIN-PRINT, rastvor ninhidrina u spreju (bez CFK, 250 ml). Ne sadrži sirćetnu kiselinu i isparava veoma brzo. Ne razliva boju.

Kat. Br. B-79000
Kristali ninhidrina (2,2-dihidroksiindan-1,3-dion), 10 grama u braon staklenoj bočici. Služi za pravljenje ninhidrinskih rastvora.

Kat. Br. B-794000
Rastvor ninhidrina gotov za upotrebu (konzerva od 1 litar) na bazi petrol etra 40-60°

Kat. Br. B-794100
Rastvor ninhidrina (konzerva od 5 litara), isti kao i B-794000.

 

Otisak tretiran cink hloridom (desna strana) i razvijen ninhidrinom

Kat. Br. B-794110
Rastvor cink hlorida (250 ml, na bazi MTBE), za menjanje boje otisaka razvijenih ninhidrinom i izazivanje fluoroscencije (metod sa običnim ninhidrinom je nepouzdan).

Otisci razvijeni običnim ninhidrinom menjaju boju iz ljubičaste u narandžastu. Pri beloj svetlosti uočljiv je mali kontrast. Ipak, pri plavo-zelenoj svetlosti (oko 480 nm) postoji veći kontrast. Ovo je posebno važno kod papira koji imaju plavo-zelenu štampu, pošto otisci gube kontrast pri ovakvom svetlu.

Strana 2: DFO (rastvor, kristali), plastična tacna sledeća strana »»

Strana 3: 5-Metiltioninhidrin (5-MTN), 1,2-indandion (1,2-IND)

Strana 4: Termanin