Home page BVDA HomeHomeKontaktKontaktProizvodiProizvodi
O namaPretragaPretragaInformacije o proizvodima
Istraživanje nevidljivih otisaka prstiju
Želatinske folije u ambalaži
Folije za otiske prstiju i stopala spakovane su u zavarene, aluminijumske vrećice.
Ovakva ambalaža štiti želatinski adheziv od upijanja vlage, što omogućava sigurno i optimalno skladištenje.
Upotreba crne želatinske folije pri podizanju otisaka posutih Srebrnim Specijal prahom za otiske prstiju
Podizanje otisaka koji su tretirani srebrnim specijalnim prahom.

Želatinske folije za otiske prstiju i stopala

 
Želatinske folije se koriste u kriminalističkoj tehnici više od jednog veka. I dalje su važno sredstvo za istraživanje mesta zločina. U prošlosti su korišćene samo prozirne folije, isključivo zbog podizanja otisaka prstiju koji su tretirani prahom. S obzirom da želatinske folije imaju mnogo specijalnih karakteristika, njihova upotreba je proširena. Veoma važna upotreba crnih želatinskih folija danas je podizanje otisaka stopala.
Želatinske folije slabo prianjaju i takva fleksibilnost omogućava podizanje tragova (bez mehurića vazduha) sa površina koje mogu biti neravne do nekog stepena i/ili mehanički slabe (npr. papir).

Crne želatinske folije tako jako upijaju svetlost da se čak i veoma slabi otisci stopala mogu fotografisati pod jakom ekspozicijom.

Druge primene želatinskih folija su obezbeđivanje mikro tragova (npr. dlake, staklo, tragovi farbe), vizuelizacija otisnutog rukopisa, (predavanje koje je održao H. v.d. Heuvel/Holandska nacionalna forensička laboratorija, 2. Medjunarodna konferencija GFS, septembar 1995., Hag), podizanje obojenih otisaka prstiju i stopala u krvi (npr. otisci obojeni sa Amido Crnim ili Mađarsko Crvenom; vidi strana Bojenje tragova u krvi) pa čak i podizanje otisaka koji su tretirani parama cijanoakrilata. (Članak u holandskoj štampi Veldersa, M.J.M., Cijanoakrilat i DFO, Modus, 1998, 7(5), strana 25-30).
 

Netretiran otisak prsta podignut crnom želatinskom folijom
Masni otisci se mogu podići bez upotrebe praškova. To se postiže preeksponiranjem kod fotografisanja tragova na crnim želatinskim folijama. Gore, primer masnog otiska, podignut sa stakla.

Kat. Br.      Opis
B-11000 Crna folija za otiske prstiju, 13 x 18 cm, pakovanje od 10 folija
B-14000 Bela folija za otiske prstiju, 13 x 18 cm, pakovanje od 10 folija
B-17000 Prozirna folija za otiske prstiju, 13 x 18 cm, pakovanje od 10 folija
B-17100 Prozirna folija za otiske prstiju, 9 x 13 cm, pakovanje od 10 folija
   
B-12000 Crna folija za otiske stopala, 13 x 36 cm, pakovanje od 2 folije
B-15000 Bela folija za otiske stopala, 13 x 36 cm, pakovanje od 2 folije
B-18000 Prozirna folija za otiske stopala, 13 x 36 cm, pakovanje od 2 folije
   
Deo otiska stopala podignutog sa kartona
Deo otiska stopala podignutog sa kartona.
Kat. Br.      Opis
B-12500 Crna folija za otiske stopala, 18 x 36 cm, pakovanje od 2 folije
B-12900 Crna folija za otiske stopala, 36 x 45 cm, pakovanje od 4 folije
B-15500 Bela folija za otiske stopala, 18 x 36 cm, pakovanje od 2 folije
B-18200 Prozirna folija za otiske stopala, 18 x 36 cm, pakovanje od 2 folije

Za kompletnu listu želatinskih folija velikog formata vidi sekcija 3/Želatinske folije za podizanje otisaka cipela.
 
Pogledajte informacije o proizvodima za uputstvo za upotrebu.