HemHemKontakta ossKontakta ossProdukterProdukter
Företags uppgifterSökSökProduktinformation

PRODUKTER

1 UTREDNINGSMATERIEL

2 FINGER-OCH HANDFLATEUPPTAGNING

3 SKO- OCH DÄCKAVTRYCKUNDERSÖKNING

4 UNDERSÖKNING AV VERKTYGS-SPÅR

5 MIKROSPÅRUNDERSÖKNING

6 BRANDUNDERSÖKNING

7 OBDUKTION

8 UV-UNDERSÖKNING / TJUVFÄLLOR

9 NARKOTIKAUNDERSÖKNING

10 MARKERINGSMATERIEL

11 REGISTRERING OCH REKONSTRUKTION

12 HJÄLPMEDEL VID FOTOGRAFERING

13 FÖRSTORINGSGLAS OCH LUPPAR

14 BEVISSAMLING / FÖRPACKNINGSMATERIEL / LABORATORIETILLBEHÖR

15 SKYDD, HYGIEN

16 INSTRUMENT / VERKTYG

17 SPECIALAPPARATUR

18 DIVERSE MATERIAL

TWISTPACK

 

1 UTREDNINGSMATERIEL

1.00 SPÅRSÄKRINGSVÄSKOR

1.10 GELATINFOLIER

1.15 FOLIE MED KONTRASTBLAD

1.20 TEJP UTAN SKYDDSPAPPER

1.25 TEJP MED SKYDDSPAPPER

1.30 KONTRASTBLAD

1.35 FINGERAVTRYCKSPULVER

Special pulver (blandning)

Instant pulver (blandning)

Magnetpulver

Blandning för fjäderpensel

Pulver i sprayförpackning

1.40 FINGERAVTRYCKSPENSLAR

1.45 NINHYDRIN OCH DFO UNDERSÖKNING

1.50 CYANOACRYLAT

CYANOACRYLAT INFÄRNINGSMEDEL

1.55 BLODFÄRGLÖSNING

1.60 METYLENBLÅTT

1.62 STICKY-SIDE PULVER

1.65 JOD UNDERSÖKNING

1.70 SMÅ PARTIKLAR REAGENS (AQUAPRINT, SPR)

1.75 KAMFER

2 FINGER-OCH HANDFLATEUPPTAGNING

2.00 DAKTYLOSKOPBORD

2.05 FINGERAVTRYCKSVÄSKA

2.10 SPECIAL

2.15 FINGERAVTRYCKSPASTA

2.20 FINGERAVTRYCKSDYNOR

2.25 FÄRGBLAD

2.30 FÄRGVALSAR

2.32 FÄRGLÖS AVTRYCKSMETOD

2.35 RENGÖRING- OCH HJÄLPMEDEL

3 SKO- OCH DÄCKAVTRYCKUNDERSÖKNING

3.00 UTRUSTNINGSVÄSKA

3.05 GELANFINFOLIER

3.10 GIPS

3.15 SEPARERINGSMEDEL

3.20 FIXIERSPRAY

3.30 HJÄLPMEDEL

4 UNDERSÖKNING AV VERKTYGS-SPÅR

4.10 AVGJUTINGSMASSA

4.15 VAXPLATTOR FÖR SKRAPSPÅR

4.20 DIVERSE HJÄLPMEDEL

5 MIKROSPÅRUNDERSÖKNING

5.00 TEJP OCH GELANTINFOLIER

5.05 DAMMSUGARMUNSTYCKE OCH FILTER

6 BRANDUNDERSÖKNING

6.00 BRANDRESTPÅSAR

7 OBDUKTION

7.00 UTRUSTNINGSVÄSKA

7.05 HJÄLPMEDEL VID OBDUKTIONSUNDERSÖKNING

7.20 BLODSPÅR

7.25 SPERMASPÅR

8 UV-UNDERSÖKNING / TJUVFÄLLOR

8.00 UTRUSTNINGSVÄSKA

8.05 UV-LAMPOR OCH UV-SKYDDSGLASÖGON

8.10 UV-PULVER OCH UV PASTA

8.15 UV-FÄRG, UV-LACK, UV-KRITOR

8.20 SILVERNITRATPULVER OCH PASTA

8.25 INDIKATOR

9 NARKOTIKAUNDERSÖKNING

9.00 UTRUSTNINGSVÄSKA

9.05 NARKOTIKATESTARE

9.05 NARKOTIKAPÅSAR

9.20 HJÄLPMEDEL FÖR NARKOTIKAUNDERSÖKNING

10 MARKERINGSMATERIEL

10.00 UTRUSTNINGSVÄSKOR

10.15 DIVERSE ETIKETTER

11 REGISTRERING OCH REKONSTRUKTION

11.00 UTRUSTNINGSVÄSKOR

11.10 DIVERSE MATERIEL

12 HJÄLPMEDEL VID FOTOGRAFERING

13 FÖRSTORINGSGLAS OCH LUPPAR

14 BEVISSAMLING / FÖRPACKNINGSMATERIEL / LABORATORIETILLBEHÖR

14.00 PLASTASKAR

14.15 PLASTPÅSAR

14.35 FLASKOR / PREPARATRÖR / KAPSLAR

14.40 DIVERSE

15 SKYDD, HYGIEN

16 INSTRUMENT / VERKTYG

16.00 PINCETTER

16.05 SKALPELLER

16.10 DIVERSE VERKTYG

17 SPECIALAPPARATUR

18 DIVERSE MATERIAL

TWISTPACK

Rund telescopisk tub för vassa föremål