Home page BVDA HomeHomeKontaktKontaktProizvodiProizvodi
O namaPretragaPretragaInformacije o proizvodima
Istraživanje tragova alata
Silmark smeša za odlivanjeSilmark odlivak tragova nastalih grebanjem odvrtačemSilmark tečni učvršćivač i rastvarač

Elastomerni materijali za mulažiranje

SILMARK je sivo obojeni materijal za mulažiranje od silikonske gume. Visok sadržaj pigmenata u materijalu sprečava da, čak i pod jakim mikroskopskim osvetljenjem, svetlo prodre i reflektuje se o čestice ispod površine odlivka. Na ovaj način garantovana je optimalna oštrina mikroskopske slike. Siva boja ima prednost jer obezbeđuje odličan kontrast kada se fotografiše i digitalno čuva odliveni trag alata.

SILMARK se proizvodi u dva viskoziteta: slabi i srednji. Materijal srednje viskoznosti je namenjen za upotrebu na mestu zločina (gde se tragovi često nalaze na vertikalnim površinama). Varijanta slabe viskoznosti služi za pravljenje test otisaka u laboratoriji (obično na horizontalnim površinama) gde lako ulazi u najmanje detalje.

Za pospešivanje stezanja silikonske gume može da se koristi učvršćivač u pasti ili tečni. Učvršćivač u pasti se lakše dozira i meša; tečni je koncentrovaniji. Za upotrebu na niskim temperaturama se preporučuje korišćenje tečnog učvršćivača.

Kat. Br. C-1000
SILMARK, slabe viskoznosti, 150 g u tubi, sa učvršćivačem u pasti

Kat. Br. C-1100
SILMARK, srednje viskoznosti, 150 g u tubi, sa učvršćivačem u pasti
 

Silmark učvršćivač u pastiSilmark tečni učvršćivač i rastvarač

Kat. Br. C-7200
Učvršćivač u pasti za SILMARK, 20 grama u tubi.

Za smanjivanje viskoznosti svih SILMARK materijala za mulažiranje (crni i beli) može da se doda i umeša mala količina rastvarača, pre nego što se ubaci učvršćivač. Vreme otvrdnjavanja može biti duže a dobijena gumena masa postaje manje jaka.

Kat. Br. C-4000
SILMARK rastvarač u bočici sa pipetom od 10 ml

Kat. Br. C-5000
SILMARK rastvarač u plastičnoj bočici od 100 ml