Vizuelizacija latentnih otisaka prstiju na upotrebljenim rukavicama od lateksa i vinila uz upotrebu Želatinskih folija

Latex glove

Paznja: klikom na (skoro) svaku sliku na ovoj strani otvorice se prozor sa vecom slikom.

Predstavljeno na 89. IAI Konferenciji,
22.-27. Avgust 2004., Sent Luis, Misuri (SAD)
i na EFP-WG Četvrto godišnje opkupljanje
Tallinn, Estonija; Septembar 22.-24.2004.

Autor: M.J.M. (Theo) Velders (u penziji), Policija Brabant Zuid-Oost, Ajndhoven, Holandija
Prezenter: J.N. (Jan) Zonjee, BVDA, Haarlem, Holandija

Uvod

Na licu mesta obično se nalaze rukavice od lateksa ili vinila koje ostavljaju počinioci krivičnog dela. Kao inspektori za uviđaje, suočavamo se sa pitanjem šta raditi sa ovim rukavicama. Znamo da ove korišćene rukavice mogu imati otiske prstiju, ali kako ih učiniti vidljivim?

U većini slučajeva rukavice mogu da se obezbede za ispitivanje DNK. Nekad ima pokušaja da se vide otisci, obično hemijskim metodama, ali kako većina nas zna iz iskustva, rezultati hemijskih metoda nisu baš zadovoljavajući.

Obično se smatra da znoj i talk u ovim rukavicama uništavaju latentne otiske prstiju.

Moja iskustva

Sve do 2001., uspeo sam samo jednom u mojih 30 godina rada kao inspektora za uviđaje da učinim vidljivim otisak prsta na lateks rukavicama. Pokušao sam mnogo puta da tretiram rukavice za jednokratnu upotrebu hemijskim sredstvima, ali su svi ovi pokušaji doslovno propali i nisu dali rezultate.

Tada, sredinom 2001., jedan kolega mi je dao četiri lateks rukavice koje su provalnici bacili pri odlasku sa lica mesta. Kao mnogo puta ranije, počeo sam da radim na ovim rukavicama, dve od njih sam tretirao ninhidrinom a druge cijanoakrilatskim isparenjima. Na žalost, obe metode nisu pomogle da se otisci vide.

Ideja

Posle ovog razočarenja, pitao sam se da li bi bilo moguće dobiti bilo kakve otiske prstiju sa ovih rukavica koristeći crnu želatinsku foliju.
Komadom plastične cevi, gurnutim u prst svake rukavice, svaki prst je okretan 10 punih krugova preko crne želatinske folije odredene dužine.

Na moje iznenađenje, podignut je veliki broj odličnih otisaka sa ovih hemijski tretiranih rukavica. Imao sam jaku sumnju da bi ovo moglo da bude pravo otkrovenje.

Traganje za rešenjem

Da li su ovi rezultati sa četiri lateks rukavice slučajnost, ili bi moglo da bude da je podizanje otisaka želatinskom folijom rešenje velikog problema?
Kako bih imao sigurnije činjenice, započeo sam sa uporednim ispitivanjem, pregledajući sve postojeće metode za vizuelizaciju otisaka na rukavicama i podizanje otisaka želatinskom folijom.

Pretražujuci internet, pronašao sam da su kolege širom sveta koristile sledeće metode:

 1. ninhidrin i DFO
 2. jod
 3. isparenja cijanoakrilata (CA), posle čega obično sledi tretman fluorescentnim rastvorima za bojenje
 4. sticky-side prah
 5. ženšen ljubičasta
 6. fizički razvijač

Ovi metodi su dali različite rezultate (vidi primedbe).

Utvrđivanje unutrašnje strane rukavice

Za pravilnu istragu, treba prvo utvrditi neke činjenice. Na primer: koja je unutrašnja a koja spoljašnja strana rukavice za jednokratnu upotrebu od lateksa ili vinila? Kako ih razlikovati?

Neki smatraju da je spoljašnja strana uvek prljavija od unutrašnje. Drugi pretpostavljaju da kada osoba skine rukavice, unutrašnja strana se odmah izvrne. Ali šta ako je neko ko nosi rukavice imao prljave ruke pre nego što ih je stavio? Ili ako je znoj sa ruku obojio lateks?

Podvrnuta ivica rukavica

Slika 1: Podvrnuta ivica rukavica

Sledeće pitanje je: koja je leva a koja desna rukavica? Razlika se ne vidi. Ipak, možemo utvrditi sa sigurnošću unutrašnju i spoljašnju stranu, pod uslovom da su rukavice nošene samo jednom.

Pažljivo ispitivanje različitih vrsta rukavica pokazalo je da se manžeta rukavice uvek proizvodi na isti način. Pregledom podvrnute ivice manžete, ili zasecanjem u slucaju sumnje, lako je videti koja je koja strana. Kod nekorišćenih rulavica od lateksa ili vinila, ivica je uvek podvrnuta ka unutra (vidi sliku 1). Zasecanjem kroz ivicu otkriva se spirala koja pokazuje kako je namotana.

Lateks rukavica sa obeleženim krugom

Slika 2: Lateks rukavica sa obeleženim krugom

Pošto smo ovo ustanovili, nastavili smo uporedno ispitivanje u tri faze.

Lateks rukavica tretirana ninhidrinom

Slika 3: Lateks rukavica tretirana ninhidrinom

Faza A

Test 1 - Ninhidrin: Tretiranje otisaka prstiju na rukavicama sa talkom skoro da nije razvilo nikakav detalj otiska. Lateks je izgubio boju zbog ninhidrina (slika 3).

Test 1 - Podizanje: Posle tretamana ninhidrinom, test otisci su podignuti 6 puta crnom želatinskom folijom. Otisci su najbolji pri sedmom podizanju (vidi sliku 4).

Lateks rukavica tretirana ninhidrinom

Slika 4: Lateks rukavica tretirana ninhidrinom

Test 2 - CA i Rodamin 6G: Lateks rukavice su izložene isparenjima cijanoakrilata a onda tretirane rastvorom Rodamina 6G. Otisci nisu bili fluoroscentni, ali površina lateks rukavica jeste (vidi sliku 5).
Test 2 - Podizanje: Test područje je obrađivano 5 puta crnom želatinskom folijom što je dalo primetne i jasnije otiske svaki put (vidi sliku 6).

Lateks rukavica tretirana isparenjima cijanoakrilata i obojena
Rodaminom 6G

Slika 5: Lateks rukavica tretirana isparenjima cijanoakrilata i obojena Rodaminom 6G

Lateks rukavica tretirana isparenjima cijanoakrilata i obojena
Rodaminom 6G, peto podizanje želatinskom folijom.

Slika 6: Lateks rukavica tretirana isparenjima cijanoakrilata i obojena Rodaminom 6G, peto podizanje želatinskom folijom.

Test 3 - Cijanoakrilat: Lateks rukavice sa talkom su bile tretirane cijanoakrilatom i bez ikakvog fluoroscentnog obojenja podignute jednom crnom želatinskom folijom (vidi sliku 7).
Test 3 - Podizanje: Posle dodatnih 5 podizanja želatinskom folijom, ostatak talka i cijanoakrilata je nestao i otisci su bili jasno vidljivi (vidi sliku 8).

Lateks rukavica tretirana isparenjima cijanoakrilata, prvo
podizanje

Slika 7: Lateks rukavica tretirana isparenjima cijanoakrilata, prvo podizanje

Lateks rukavica tretirana cijanoakrilatom, peto podizanje

Slika 8: Lateks rukavica tretirana cijanoakrilatom, peto podizanje

Test 4 - Tretman bez hemikalija, samo sa folijom. Slike 9 i 10 pokazuju razliku između prvog i petog podizanja crnom želatinskom folijom.

Lateks rukavica, netretirana, prvo podizanje

Slika 9: Lateks rukavica, netretirana, prvo podizanje

Lateks rukavica, netretirana, peto podizanje

Slika 10: Lateks rukavica, netretirana, peto podizanje

Test 5 - CA i Rodamin 6G: Lateks rukavice bez talka su bile tretirane cijanoakrilatom i Rodaminom 6G, kao u testu 2. Razvijeni otisci su bili lošeg kvaliteta (vidi sliku 11).
Test 5 - Podizanje: Otisci su bili dobri posle prvog podizanja i nisu se poboljšavali dodatnim podizanjem.

Lateks rukavica bez talka, tretirana isparenjima cijanoakrilata, obojena Rodaminom 6G

Slika 11: Lateks rukavica bez talka, tretirana isparenjima cijanoakrilata, obojena Rodaminom 6G

Lateks rukavica bez talka, tretirana isparenjima cijanoakrilata, obojena Rodaminom 6G, prvo podizanje

Slika 12: Lateks rukavica bez talka, tretirana isparenjima cijanoakrilata, obojena Rodaminom 6G, prvo podizanje

Test 6 - Tretman bez hemikalija: Otisci na jednokratnim rukavicama od lateksa bez talka su bili obrađivani samo crnim želatinskim folijama. Slike 13 i 14 pokazuju rezultate prvog i drugog podizanja.

Lateks rukavica bez talka, netretirana, prvo podizanje

Slika 13: Lateks rukavica bez talka, netretirana, prvo podizanje

Lateks rukavica bez talka, netretirana, drugo podizanje

Slika 14: Lateks rukavica bez talka, netretirana, drugo podizanje

Test 7 - Tretman bez hemikalija: Test otisci na rukavicama od vinila sa talkom su bili obrađivani samo želatinskim folijama. Neobično je da se boja linija se promenila iz tamne u svetlu posle nekoliko podizanja (vidi sliku 15 i 16).

Rukavica od vinila, netretirana, prvo podizanje

Slika 15: Rukavica od vinila, netretirana, prvo podizanje

Rukavica od vinila bez talka, netretirana, četvrto podizanje

Slika 16: Rukavica od vinila bez talka, netretirana, četvrto podizanje

Test 8 - Bojenje Ženšen Ljubičastom: Lateks rukavica sa talkom je nošena 15 minuta i posle 48 sati tretirana ženšen ljubičastom. Posle temeljnog ispiranja vodom, rukavice su ostavljene da se suše na vazduhu.
Na kažiprstu i srednjem prstu bile su vidljive blede linije otisaka prsta, ali manje nego dovoljno za identifikaciju (slika 17).
Test 8 - Podizanje: Posle podizanja otkriveni su otisci dovoljno jasni da posluže kao dokaz, kao što je prikazano na slici 18.

Lateks rukavica sa talkom obojena ženšen ljubičastom

Slika 17: Lateks rukavica sa talkom obojena ženšen ljubičastom

Lateks rukavica sa talkom obojena ženšen ljubičastom, obrađena folijom, kažiprst

Slika 18a: Lateks rukavica sa talkom obojena ženšen ljubičastom, obrađena folijom, kažiprst

Lateks rukavica sa talkom obojena ženšen ljubičastom, obrađena folijom, srednji prst

Slika 18b: Lateks rukavica sa talkom obojena ženšen ljubičastom, obrađena folijom, srednji prst

Zaključci iz testa faza A

Ninhidrin, pogodan za porozne materijale kao što su papir i drvo, nije odgovarajući za razvijanje otisaka na rakavicama za jednokratnu upotrebu od lateksa i vinila.
Cijanoakrilat stvara ostatak na rukavicama od lateksa i vinila i ne razvija nikakve otiske. Na rukavici se mogu naći i ostaci pomešani sa talkom.

Ženšen ljubičasta boji ne samo otiske prstiju nego i lateks, što dovodi do gubitka kontrasta.
Sticky-side prah zapravo uništava test otiske i zato ga ne bi trebalo koristiti na rukavicama od lateksa i vinila.

Jod ne otkriva nikakve detalje linija, ali zbog njega rukavice od lateksa i vinila gube boju.

Najbolji rezultati na rukavicama od lateksa i vinila se dobijaju kod rukavica koje se obrađuju crnim želatinskim folijama a da prethodno nisu hemijski tretirane.

Faza B

Ova druga faza testa se približila uslovima nađenim tokom rada na slučaju. Rukavice su zapravo nošene tokom rada, a potraga za latentnim otiscima je počela tek šest dana kasnije.
Zbog rezultata iz faze A, odlučili smo da ne koristimo hemijske metode iz faze B, nego samo da podižemo crnom želatinskom folijom.

Devet različitih osoba je učestvovalo u ovoj fazi istrage. Od 9 pari rukavica obrađeno je 90 prstiju i kod 59 od 90 prstiju postignuti su vidljivi otisci. Sa svake rukavice otkriveni su jedan ili više identifikacionih otisaka. Ukupno, postignut je rezultat od 65%.
 
Klasifikacija 59 podignutih otisaka:

Palac Kažiprst Srednji prst Domali prst Mali prst
15 8 13 12 11

Neki od podignutih otisaka dobijenih u ovoj fazi istrage prikazani su na slikama 19-26.

Slike 19-26

primeri iz faze B

Fingerprint lifted from powdered latex glove
Fingerprint lifted from powdered latex glove
Fingerprint lifted from powdered latex glove
Fingerprint lifted from powdered latex glove
Fingerprint lifted from powdered latex glove
Fingerprint lifted from powdered latex glove
Fingerprint lifted from powdered latex glove
Fingerprint lifted from powdered latex glove
Lateks rukavica sa talkom dobijena iz kontejnera za smeće

Slika 27: Lateks rukavica sa talkom dobijena iz kontejnera za smeće

Faza C

Ovaj deo istraživanja uključuje dvanaest lateks rukavica sa talkom koje su dobijene iz uzgajališta konoplje, posle racije u kojoj osumnjičeni nisu uhapšeni.
Rukavice su nađene u kontejneru za smeće i intenzivno su korišćene. Neke od rukavica su se zalepile jedna za drugu zbog prljavštine (vidi sliku 27).

Pošto su sve rukavice razdvojene, prsti su valjani na traku napravljenu od crne BVDA želatinske folije.
Uprkos intenzivnom nošenju lateks rukavica i činjenici da su bile delimično zalepljene jedna uz drugu zbog prljavštine, sa 12 rukavica podignuto je 8 vidljivih otisaka.

Slike 28-31 pokazuju neke rezultate:

Otisci podignuti sa dobijenih lateks rukavica
Otisci podignuti sa dobijenih lateks rukavica
Otisci podignuti sa dobijenih lateks rukavica

Slike 28-31: Otisci podignuti sa dobijenih lateks rukavica

Otisci podignuti sa dobijenih lateks rukavica

Zaključci

Postupak

Zbog toga što nismo znali koja je rukavica nošena na levoj ili desnoj ruci, ne možemo obrađivati samo deo gde se očekuje detalj linije. Prsti se zato valjaju 360 stepeni, u neprekidnom pokretu, dok se ne napravi bar 8 krugova. U većini slučajeva optimalno je 3-6 okretanja. Za fotografisanje se bira, naravno, najbolji otisak.

U ovom istraživanju, za popunjavanje prstiju rukavice korišćene su dužine PVC cevi različitih prečnika. Cilindrični oblik ovih cevi nije optimalno rešenje, pošto su prsti rukavice manjeöviše kupasti.
Kada je okretan svaki prst, ostali su bili zaštićeni zaštitnim omotom od teflonske posude (vidi slike 32 do 34).

PVC cev gurnuta u mali prst rukavice

Slika 32: PVC cev gurnuta u mali prst rukavice

Cilindrični oblik nije optimalan, detalj ivice vidljiv na
rukavici pre valjanja.

Slika 34: Cilindrični oblik nije optimalan, detalj ivice vidljiv na rukavici pre valjanja.

Zaštitni omot preko rukavice

Slika 33: Zaštitni omot preko rukavice

Valjanje prsta

Slika 35: Valjanje prsta

Fotografisanje folije sa otiscima

Slika 36: Fotografisanje folije sa otiscima

Fotografija

Otisci prstiju na trakama želatinske folije su fotografisani digitalnim aparatom Nikon D100. Otisci su osvetljeni belim svetlom i svetlosnim snopom dodatnog izvora (ALS) pod uglom od oko 30 stepeni u odnosu na osu objektiva (vidi sliku 36).
Sve slike su sačuvane u TIFF formatu, sa 18.2 MB.
Naravno, ovakvi otisci mogu biti fotografisani raznim fotoaparatima.

Reference

 1. Daniel J. Rinehart, Harris County Sheriff's Department, Houston Texas, "Otkrivanje latentnih otisaka prstiju sa rukavica", The Print, 1999.
 2. Jason Pressly, Mississipi Crime Lab, "Ninhidrin na lateks rukavicama: Alternativna upotreba stare tehnike", Journal of Forensic Identification, 49(3), 1999, str. 257-260
 3. Detective Mark Ianni, Criminal Identification Bureau, Edison Township (NJ) Police Dept. "Otkrivanje latentnih otisaka sa lateks gumenih rukavica", The Criminalist, proleće 2002.
 4. Michael A. Smith, B.A. George Washington University, Washington, DC. Alexandria Police Department, Alexandria, VA. "Latentni otisci prstiju na lateks rukavicama", Otkrivanje i fotografske tehnike, I.A.I. Iowa.
 5. Howard A. Speaks, Senor Deputy, Los Angeles County Sheriff's Department, "Ninhidrin otisci sa gumenih rukavica" http://www.scafo.org. The Print, jun 1999, Vol. 15(3), str. 6.
 6. Esther Neate, http://www.eneate.freeserve.co.uk, "Ženšen ljubičasta na lateks rukavicama".

Dalji razvoj: oprema

BVDA je preduzeo razvoj opreme koja će učiniti valjanje prstiju lakšim. Sledeće slike pokazuju postupak.

Umetak odgovarajuće veličine stavlja se u prst lateks rukavice

A. Umetak odgovarajuće veličine stavlja se u prst lateks rukavice

Umetak se zavrće navojem na valjak

B. Umetak se zavrće navojem na valjak

Ostali delovi rukavice se štite polietilenskim omotom

C. Ostali delovi rukavice se štite polietilenskim omotom

Ostali delovi se dodatno štite aluminijumskim kućištem
Ostali delovi se dodatno štite aluminijumskim kućištem
Ostali delovi se dodatno štite aluminijumskim kućištem

D. Ostali delovi se dodatno štite aluminijumskim kućištem.

Valjak u radu, umeci za prste različitih dimenzija predstavljeni su u
pozadini

E. Valjak u radu, umeci za prste različitih dimenzija predstavljeni su upozadini.

Neseser sa valjkom i delovima

Go back